100% Helderheid – Jouw Doelen voor 2021

Blog | 12-10-2020

“Begin with the end in mind” (Covey)

Expeditieleden besteden veel tijd aan het visualiseren van de reis die ze samen gaan maken. Voordat ze vertrekken, spreken ze uitgebreid over hun bestemming, hoe het straks voelt om die samen te bereiken. Ze spreken over de tussenstations. Over wat ze doen bij slechte weersomstandigheden, bij eventuele ongelukken en ziekte. Ze vormen een helder en gezamenlijk beeld over wat ze gaan beleven.

Met het bespreken en visualiseren van een gewenste situatie train jij jouw brein om optimaal te presteren als het in werkelijkheid zover is. En hoe sterker dat gezamenlijke beeld, hoe eenvoudiger het voor ieder expeditielid is zelfstandig zijn bijdrage aan succes te leveren.

Onduidelijkheid is onkruid

De feiten liegen er niet om: onderzoeksbureau Gallup rapporteert dat 6 van de 10 medewerkers aangeeft goed te weten wat er van ze verwacht wordt op werk. Niemand checkte in dat onderzoek overigens of de leidinggevende hetzelfde beeld had. Hou zit het met de helderheid in jouw team?

Onduidelijkheid is als onkruid, het benut elke kans te groeien. En als je niet oppast, overwoekert het jouw tuin en verstikt het alle mooie bloemen en planten.

Positiever gezegd: Met regelmatig wieden geef je onduidelijkheid geen kans.

 

Permanente aandacht

Helderheid is geen eenmalige oefening, het vraagt om permanente aandacht.

Hoe ziet dat eruit? Gewoon helderheid een vast onderdeel maken in jouw 1:1 gesprekken en teammeetings. Bijvoorbeeld door elke week een Teamdoel uit te lichten. Je bespreekt samen de gewenste uitkomst, waar je vandaag staat en jullie eerstvolgende acties om dat doel te realiseren.

Geef teamleden regelmatig de ruimte om zelf een deel van jullie plan te presenteren: wat willen we aan het eind van de periode bereikt hebben, waar staan we en wat zijn onze eerstvolgende acties. Door regelmatig te bespreken wat je wilt bereiken, vergroot je de helderheid.

Duidelijkheid levert veel op

Stel dat in jouw team 6 van de 10 medewerkers goed weten wat er van ze verwacht wordt. Gallup bewijst dat als je dat verbetert naar 8 van de 10 de volgende resultaten voor je klaarliggen:

 • 14% minder verloop;
 • 20% minder incidenten;
 • 7% hogere productiviteit.
Heldere doelen geven duidelijkheid. En je ziet dat die duidelijkheid veel brengt.

Focus

Verder is het belangrijk na te denken over de inhoud van die doelen. Wat je aandacht geeft, groeit.
We komen vaak in de verleiding alleen doelen en KPI’s te kiezen waarvan we denken dat ze voor de organisatie het meest belangrijk zijn zoals Omzet, Resultaat, Medewerker-beleving.
En die KPI’s zijn ook heel relevant. Maar hoe relevant zijn ze nu werkelijk voor jouw klanten …?

Ondernemen is in de basis een waarde-uitwisseling: Je levert producten en diensten die voor jouw klanten een waarde opleveren waarvoor hij bereid is een bedrag te betalen dat hoger ligt dan jouw kosten van voortbrenging.

Zorg daarom dat je doelen en KPI’s kiest die iets zeggen over die klantwaarde en voortbrenging.

Denk bijvoorbeeld aan een betere klantbeleving, een meer betrouwbare voortbrenging (hogere leverbetrouwbaarheid), verhoging van klantwaarde (nieuwe diensten/producten).

Helderheid, van groot naar klein

Hoe duidelijker je maakt wat je met elkaar wilt bereiken – en wat ieders bijdrage daarin is – hoe eenvoudiger en leuker het wordt voor iedereen. Want iedereen wil bijdragen, je hoeft elkaar alleen maar in staat te stellen …

We onderscheiden drie niveaus van helderheid:

 1. Helderheid over de identiteit van de organisatie;
 2. Helderheid over de korte termijn Teamdoelen;
 3. Helderheid over ieders bijdrage.

Als je aan de slag wilt met helderheid op de identiteit, lees dan dit artikel: Zo kom je tot 100% Helderheid op jouw Bedrijfsidentiteit

We beperken ons hier tot helderheid op korte termijn Teamdoelen. Daarin onderkennen we drie onderdelen:

 1. Heldere Bedrijfsdoelen;
 2. Heldere Teamdoelen;
 3. Heldere Initiatieven.

Hieronder vind je een praktisch stappenplan om tot die helderheid te komen.

 

1. Heldere Bedrijfsdoelen

Je las het hierboven al: ondernemen is in de basis een waarde-uitwisseling. Zorg daarom dat je doelen en KPI’s kiest die iets zeggen over die klantwaarde en voortbrenging.

Denk bijvoorbeeld aan een betere klantbeleving, een meer betrouwbare voortbrenging (hogere leverbetrouwbaarheid), verhoging van klantwaarde (nieuwe diensten/producten).

1.1 Benoem wat je wilt bereiken, verbeteren, veranderen

Som de onderdelen op die je in de komende periode in beweging wil brengen, die je wil veranderen en verbeteren.

Waar denk je aan? Klantgerichtheid? Omzet, marge, resultaat? Medewerker betrokkenheid?

Blijf daarbij ook telkens kijken vanuit het perspectief van de klant. Stap in zijn schoenen: wat is voor hem het meest relevant waar het zijn behoeften en jouw diensten/producten betreft? Welke doelen kun je daarbij bedenken?

1.2 Selecteer de meest belangrijke

Denk nog eens goed na over naar de Lange Termijn Bestemming van jouw onderneming.

Doublecheck of je de meest belangrijke onderdelen hebt benoemd. Selecteer er 3 tot maximaal 5. En check jezelf: heb je de meest belangrijke doelen te pakken?

Opnieuw: stap in de schoenen van de klant – hoe belangrijk zijn de doelen die je kiest voor hem?

1.3 Vat het samen

Vat wat je wilt bereiken samen in een paar woorden. Bijvoorbeeld:

 • Top 3 speler voor onze doelgroep;
 • Onderscheidende klantbeleving;
 • Beste werkgever in onze branche.

1.4 Maak ze meetbaar met KPI’s 

Maak jouw doel concreter en meetbaar door één of meer Key Performance Indicators (KPI’s). toe te voegen. Voor elke KPI voeg je vervolgens KPI Targets toe zodat je tot korte termijn doelen komt.

Zo pak je dat aan:

 1. Bekijk het organisatiedoel goed en maak een opsomming van factoren waarmee je voortgang op dat doel meetbaar maakt;
 2. Scoor die factoren op hun relatie tot het doel;
 3. Kies er één of wellicht meerdere die met elkaar een goed beeld geven van de voortgang op het betreffende doel;
 4. Voeg de geselecteerde KPI’s toe aan jouw doel;
 5. Stel periode targets voor de KPI.

 

2. Heldere Teamdoelen

Korte termijn doelen voor de organisatie – KPI Targets – zijn een geweldige start. Ze geven richting en focus. Zodra de KPI Targets zijn bepaald, nodig je de teams uit om aan de slag te gaan. Je vraagt ze hun bijdrage aan de doelen en zo concreet mogelijk te maken.

Zet de volgende stappen:

2.1 Bekijk Organisatiedoelen, KPI’s en targets

Neem de tijd om met jouw teamleden te spreken over de organisatiedoelen. Wat zijn de prioriteiten voor het komende of lopende jaar? Wat moet er bereikt worden? Wat is de bedoeling? En, als dat niet helder genoeg is, vraag je om verduidelijking bij het MT.

2.2 Benoem de teambijdrage

Bedenk wat je met jouw Team de komende periode en periodes kunt doen om bij te dragen aan die organisatiedoelen.

2.3 Benoem Team Initiatieven

Beschrijf die bijdragen zo specifiek als mogelijk in team-initiatieven, projecten met een kop en een staart.

En ook hier geldt: hou de klantwaarde in het achterhoofd. Bedenk en benoem bij elk initiatief op welke wijze het bijdraagt aan de klantwaarde doelen.

2.4 Stem af

Presenteer jullie bijdragen aan het MT en eventueel andere teams. Zo bereik je maximale afstemming.

 

3. Heldere initiatieven

Je kunt team initiatieven het beste vergelijken met projecten: Een samenhangende set activiteiten met een kop en staart, bedoeld om een specifiek eindresultaat op te leveren.

Zo kom je met jouw team tot heldere initiatieven:

3.1 Bekijk de afgestemde initiatieven

Bekijk het resultaat van de afstemming met het MT en/of andere teams. Welke initiatieven hebben jullie bedacht? Welke uitkomsten moeten die initiatieven opleveren?

3.2 Maak afspraken

Maak afspraken met de teamleden over hoe je het werk verdeelt (resultaatafspraken) en hoe je met elkaar samenwerkt aan de realisatie (gedragsafspraken).

 

 

Zero Distancing

Als jouw team verspreid werkt, weegt helderheid extra zwaar. Je ziet elkaar minder, dat vraagt een groter vertrouwen in en op elkaars bijdrage

Geef daarom – in een “iedereen werkt vanuit huis” scenario – meer aandacht aan helderheid.

En zodra je die helderheid met elkaar te pakken hebt, blij je heel dicht bij elkaar in de uitvoering. Zero distancing.

Daarmee doelen we op het elkaar goed betrekken bij het realiseren van de doelen. Denk aan teamleden die wekelijks inchecken met elkaar, voortgang delen, hulpvragen bespreken. Je beklimt de berg met elkaar, en je blijft bij elkaar in de buurt. Op zero distance. Zonder elkaar op de huid te zitten. Veilig dichtbij.

Met die helderheid, maak je maximaal gebruik van jouw Tijd en Talent. Zo krijg je met elkaar veel meer voor elkaar.

Maandelijks nieuws ontvangen?