100% Helderheid – Jouw Doelen voor 2021

Blog | 12-10-2020

“Begin with the end in mind” (Covey)

Expeditieleden besteden veel tijd aan het visualiseren van de reis die ze samen gaan maken. Voordat ze vertrekken, spreken ze uitgebreid over hun bestemming, hoe het straks voelt om die samen te bereiken. Ze spreken over de tussenstations. Over wat ze doen bij slechte weersomstandigheden, bij eventuele ongelukken en ziekte. Ze vormen een helder en gezamenlijk beeld over wat ze gaan beleven.

Met het bespreken en visualiseren van een gewenste situatie train jij jouw brein om optimaal te presteren als het in werkelijkheid zover is. En hoe sterker dat gezamenlijke beeld, hoe eenvoudiger het voor ieder expeditielid is zelfstandig zijn bijdrage aan succes te leveren.


Onduidelijkheid is onkruid

De feiten liegen er niet om: onderzoeksbureau Gallup rapporteert dat 6 van de 10 medewerkers aangeeft goed te weten wat er van ze verwacht wordt op werk. Niemand checkte in dat onderzoek overigens of de leidinggevende hetzelfde beeld had. Hou zit het met de helderheid in jouw team?

Onduidelijkheid is als onkruid, het benut elke kans te groeien. En als je niet oppast, wortelt het waarna het jouw tuin overwoekert en alle mooie planten verstikt.

Regelmatig schoffelen dus. Dat is het goede nieuws. Met regelmatig wieden geef je onduidelijkheid geen kans. Hoe ziet dat eruit? Gewoon helderheid een vast onderdeel maken in jouw 1:1 gesprekken en teammeetings. Bijvoorbeeld door elke week een Teamdoel uit te lichten. Je bespreekt samen de gewenste uitkomst, waar je vandaag staat en jullie eerstvolgende acties om dat doel te realiseren.


Duidelijkheid is Pokon

Maar goed, stel dat 6 van de 10 in jouw team de realiteit is. Dezelfde Gallup bewijst dat bij 8 van de 10 medewerkers met een helder beeld de volgende resultaten voor je klaarliggen:

 • 14% minder verloop;
 • 20% minder incidenten;
 • 7% hogere productiviteit.
Duidelijkheid is als Pokon, met duidelijkheid blijven jouw team en haar prestaties gezond en goed.

Helderheid, van groot naar klein

Hoe duidelijker je maakt wat je met elkaar wilt bereiken – en wat ieders bijdrage daarin is – hoe eenvoudiger en leuker het wordt voor iedereen. Want iedereen wil bijdragen, je hoeft elkaar alleen maar in staat te stellen …

We onderscheiden drie niveaus van helderheid:

 1. Helderheid over de identiteit van de organisatie;
 2. Helderheid over de korte termijn Teamdoelen;
 3. Helderheid over ieders bijdrage.

Als je aan de slag wilt met helderheid op de identiteit, lees dan dit artikel: Zo kom je tot 100% Helderheid op jouw Bedrijfsidentiteit

We beperken ons hier tot helderheid op korte termijn Teamdoelen. Daarin onderkennen we drie onderdelen:

 1. Heldere Bedrijfsdoelen;
 2. Heldere Teamdoelen;
 3. Heldere Initiatieven.

Hieronder vind je een praktisch stappenplan om tot die helderheid te komen.


1. Heldere Bedrijfsdoelen

Doelen geven richting aan al het teamwork. Gebruik ze om duidelijk te maken wat de organisatie graag bereikt wil hebben aan het eind van een langere periode, bijvoorbeeld een jaar. Met Doelen maak je de belangrijkste ambities van de organisatie specifiek en meetbaar.

1.1 Benoem wat je wilt verbeteren/veranderen

Som de onderdelen op die je in de komende periode in beweging wil brengen, die je wil veranderen en verbeteren.

Waar denk je aan? Klantgerichtheid? Omzet, Marge, Resultaat? Medewerker betrokkenheid?

1.2 Selecteer de meest belangrijke doelen

Denk nog eens goed na over naar de Lange Termijn Bestemming van jouw onderneming.

Doublecheck of je de meest belangrijke onderdelen hebt benoemd. Selecteer er 3 tot maximaal 5. En check jezelf: heb je de waanzinnig belangrijke doelen te pakken?

1.3 Vat het samen

Vat wat je wilt bereiken samen in een paar woorden. Bijvoorbeeld:

 • Top 3 speler voor onze doelgroep;
 • Groei naar marktleider;
 • Beste werkgever in onze branche.
1.4 Maak de Doelen meetbaar met KPI’s 

Maak jouw Doel concreter en meetbaar door één of meer Key Performance Indicators (KPI’s). toe te voegen. Voor elke KPI voeg je vervolgens KPI Targets toe zodat je tot korte termijn doelen komt.

Zo pak je dat aan:

 1. Bekijk het Organisatie Doel goed en maak een opsomming van factoren waarmee je voortgang op dat Doel meetbaar maakt;
 2. Scoor die factoren op hun relatie tot het Doel
 3. Kies er één of wellicht meerdere die met elkaar een goed beeld geven van de voortgang op het betreffende Doel;
 4. Voeg de geselecteerde KPI’s toe aan jouw Doel;
 5. Stel periode targets voor de KPI.

2. Heldere Teamdoelen

Korte termijn doelen voor de organisatie – KPI Targets – zijn een geweldige start. Ze geven richting en focus. Zodra de KPI Targets zijn bepaald, nodig je de Teams uit om aan de slag te gaan. Je vraagt ze hun bijdrage aan de doelen en zo concreet mogelijk te maken.

Zet de volgende stappen:

2.1 Bekijk Organisatie Doelen, KPI’s en Targets

Neem de tijd om met jouw teamleden te spreken over de Organisatie Doelen. Wat zijn de prioriteiten voor het komende of lopende jaar? Wat moet er bereikt worden? Wat is de bedoeling? En, als dat niet helder genoeg is, vraag je om verduidelijking bij het MT.

2.2 Benoem de teambijdrage

Bedenk wat je met jouw Team de komende periode en periodes kunt doen om bij te dragen aan die Organisatie Doelen.

2.3 Benoem Team Initiatieven

Beschrijf die bijdragen zo specifiek als mogelijk in Team-Initiatieven, projecten met een kop en een staart.

2.4 Stem af

Presenteer jullie bijdragen aan het MT en eventueel andere teams. Zo bereik je maximale afstemming.


3. Heldere Initiatieven

Je kunt Team Initiatieven het beste vergelijken met projecten: Een samenhangende set activiteiten met een kop en staart, bedoeld om een specifiek eindresultaat op te leveren.

Zo kom je met jouw team tot heldere Initiatieven:

3.1 Bekijk de afgestemde Initiatieven

Bekijk het resultaat van de afstemming met het MT en/of andere teams. Welke Initiatieven hebben jullie bedacht? Welke uitkomsten moeten die Initiatieven opleveren?

3.2 Maak afspraken

Maak afspraken met de teamleden over hoe je het werk verdeelt (Resultaat Afspraken) en hoe je met elkaar samenwerkt aan de realisatie (Gedrags Afspraken).


Zero Distancing

Als jouw team verspreid werkt, weegt die helderheid extra zwaar. Je ziet elkaar minder, dat vraagt een groter vertrouwen in en op elkaars bijdrage. Als je die helderheid niet met elkaar creëert, verlies je nog meer Tijd en Talent dan “normaal”.

Iedereen doet zijn uiterste best bij te dragen. Maar dat is vanuit een “iedereen vanuit huis” situatie lastiger dan samen in een gedeelde ruimte of kantoor.

Geef daarom – in een “iedereen werkt vanuit huis” scenario – meer aandacht dan ooit te aan helderheid.

En zodra je die helderheid met elkaar te pakken hebt, blij je heel dicht bij elkaar in de uitvoering. Zero distancing. Daarmee doelen we op het elkaar goed betrekken bij het realiseren van de doelen. Denk aan teamleden die wekelijks inchecken met elkaar, voortgang delen, hulpvragen bespreken. Je beklimt de berg met elkaar, en je blijft bij elkaar in de buurt. Op zero distance. Zonder elkaar op de huid te zitten. Veilig dichtbij.

Maandelijks nieuws ontvangen?