100% Helderheid – Jouw bedrijfsidentiteit

Blog | 05-10-2020

“Begin with the end in mind” (Covey)

Wist je dat topsporters getraind worden hun wedstrijd of race te visualiseren? Om zich levendig voor te stellen hoe de wedstrijd verloopt. Van wat ze doen en beleven bij de start tot en met de finish. Dat is niet zonder reden. Verschillende studies hebben bewijzen dat het denken aan een activiteit bijna hetzelfde effect heeft als de activiteit uitvoeren.

Dezelfde hersengebieden worden geactiveerd tijdens de visualisatie. Denken aan iets traint je brein om optimaal te presteren als het in werkelijkheid zover is. Als aanvoerder of MT lid heb je een beeld van wat je met jouw team(s) voor elkaar wil krijgen. En vanuit dat beeld handel je, bouw je verwachtingen, reageer je op anderen. Maar wat als die ander geen duidelijk beeld heeft van dat doel, van die bestemming? En telkens jouw teleurstelling beleeft? Wist je dat die onduidelijkheid groeit naarmate je meer verspreid werkt? Opletten dus!


Onduidelijkheid is vergif

Herken je die teleurstelling? Je bent niet alleen. Veel leidinggevenden hebben dat. En guess what … jouw teamleden delen die teleurstelling. De feiten liegen er niet om: Meer dan 2/3 (!) van de beroepsbevolking voelt zich niet betrokken bij werk (Bron: Gallup). Eén van de grootste oorzaken van die lage betrokkenheid – na het gedrag van leidinggevenden – is onduidelijkheid: “Ik ken de doelen en prioriteiten niet en weet niet precies wat er van mij verwacht wordt”. Dat overkomt jou en mij natuurlijk niet, toch? Onduidelijkheid is vergif voor de organisatie. Het leidt tot een lagere benutting van Tijd en Talent. Het leidt tot teleurstellingen en een afnemende betrokkenheid. Zonde. En onnodig!


Zelftest

Voor de moedigen onder ons een test die je vandaag kunt doen: Bel een paar teamleden, geef aan wat je probeert in kaart te brengen en stel dan de volgende vragen:

 1. Wat is jouw beeld van wat we dit kwartaal met elkaar proberen te bereiken?
 2. Wat zie je als jouw aandeel daarin?
 3. In welke mate denk jij dat wij (alle teamleden) een gelijk beeld van onze teamdoelen hebben?
Probeer het vandaag eens! Over wat voor soort doel het ook gaat, een jaardoel voor jouw organisatie of een korte termijn doel voor jouw team, je vergroot de slagingskans enorm als je begint met volledige helderheid.

Thuiswerken? Extra Risico! 

Nu we weer zoveel mogelijk vanuit huis werken, weegt die helderheid extra zwaar. Je ziet elkaar niet meer, dat vraagt een groter vertrouwen in en op elkaars bijdrage. Als je die helderheid niet met elkaar creëert, verlies je nog meer Tijd en Talent dan “normaal”. Iedereen doet zijn uiterste best bij te dragen. Maar dat is vanuit een “iedereen vanuit huis” situatie echt veel lastiger dan samen in een gedeelde ruimte of kantoor werken waar je elkaar even aan kunt spreken of zaken af kan stemmen. Het is dus raadzaam nu – in een iedereen werkt vanuit huis scenario – meer aandacht dan ooit te geven aan helderheid.


Helderheid, van groot naar klein

Hoe duidelijker je maakt wat je met elkaar wilt bereiken – en wat ieders bijdrage daarin is – hoe eenvoudiger en leuker het wordt voor iedereen. Want iedereen wil bijdragen, je hoeft elkaar alleen maar in staat te stellen …

We onderscheiden voor de eenvoud drie niveaus van helderheid:

 1. Helderheid over de identiteit van de organisatie;
 2. Helderheid over de korte termijn Teamdoelen;
 3. Helderheid over ieders bijdrage.

We beperken ons hier tot helderheid op jouw bedrijfsidentiteit. Daarin onderkennen we drie onderdelen:

 1. Heldere Missie;
 2. Heldere Kernwaarden;
 3. Heldere Lange Termijn Doelen.

Hieronder vind je een praktisch stappenplan om tot die heldere identiteit te komen.


1. Heldere Missie

De Missie (ook wel Purpose of Why genoemd) beschrijft de zin of reden van bestaan van jouw organisatie in een paar pakkende woorden.

Een paar voorbeelden:

 • Every Company a Connected Company. (Zummit)
 • Lekker en gezond eten voor iedereen bereikbaar. (Jumbo)
 • To bring inspiration and innovation to every athlete* in the world. *If you have a body, you are an athlete. (Nike)

Nog geen missie benoemd? Volg de volgende stappen:

1.1 Beschrijf met welk uniek idee de onderneming ooit is opgericht
 • Welk probleem lossen jullie op voor jullie doelgroep?
 • En is er een bijzondere manier waarop jullie dat doen?
 • Waar is jouw organisatie beroemd of berucht om geworden?
 • Waar komt de energie en passie van onderneming vandaan?
 • Waarvoor komen medewerkers hun bed uit? Om wat te doen voor jullie klanten?
1.2 Formuleer de tijdloze en onderscheidende zin van jouw organisatie
 • Kijk naar de ontwikkelingen in jouw doelgroep en beschrijf welke tijdloze en onderscheidende zin jouw onderneming heeft. Wat beteken je voor jouw doelgroep in de komende 10 jaar?
 • Op welke bijzondere manier? Welke emotie wil je oproepen bij de ontvangers van jouw Missie?
 • Waarom zijn jullie er? Om wat te veroorzaken?
1.3 Vat bovenstaande samen tot een korte en pakkende zin van 3 tot 7 woorden

 


2. Heldere Kernwaarden

Kernwaarden zijn diep verankerde overtuigingen, principes op basis waarvan je handelt. Ze beschrijven waarom en hoe jouw organisatie dingen doet. Die kernwaarden worden helaas vaak gekopieerd waardoor ze nietszeggend worden. Niet doen! Goede kernwaarden zijn natuurlijk onderscheidend. En ze moeten geloofwaardig zijn, letterlijk waargemaakt worden. Als medewerker, klant, buurman, leverancier, moet ik die kernwaarden beleven en herkennen in mijn contact met jouw organisatie.

Voorbeelden:

 • We zijn zeer klantgericht (totaal niet onderscheidend, dat claimt toch iedereen?)
 • We zijn fanatiek in support (Rackspace, al een stuk sterker en meer onderscheidend)
 • We walk in our customers’ shoes (Twillio, het hele kantoor hangt daar vol met schoenen)

Volg deze stappen om tot onderscheidende Kernwaarden te komen:

2.1 Kies welke waarden het beste bij jouw organisatie passen

Laat medewerkers meebeslissen. Verzamel alle input en zet alle waarden op een rij.

2.2 Selecteer door en vind een originele verwoording

Selecteer de 3 tot 5 waarden die het meest bij jouw organisatie passen. Kijk vervolgens hoe je die zo origineel mogelijk kunt verwoorden. Kies je bijvoorbeeld voor Daadkracht, dan kun je die kernwaarde voor je bedrijf omschrijven als: Geen woorden, maar daden. Of: Just do it. Slogans die je intern gebruikt en makkelijk te onthouden zijn.

2.3 Begin jouw kernwaarde met Wij zijn … of Wij hebben….

Bijvoorbeeld: Wij zijn ondernemend en optimistisch. Wij hebben plezier in ons werk. Zo creëer je een eigen slogan die goed onthouden wordt.


3. Heldere Organisatiedoelen

Organisatiedoelen geven richting aan al het teamwork. Gebruik ze om duidelijk te maken wat de organisatie graag bereikt wil hebben aan het eind van een langere periode, bijvoorbeeld een jaar. Met Doelen maak je de belangrijkste ambities van de organisatie specifiek en meetbaar.

3.1 Benoem de belangrijkste onderdelen van Jouw Lange Termijn Bestemming

Som de onderdelen op die je in de komende periode in beweging wil brengen, die je wil veranderen. Waar denk je aan? Klantgerichtheid? Omzet, Marge, Resultaat? Medewerker betrokkenheid? …?

3.2 Selecteer de meest belangrijke doelen

Denk nog eens goed na over naar de Lange Termijn Bestemming van jouw onderneming. Doublecheck of je de meest belangrijke onderdelen hebt benoemd. Selecteer er 3 tot maximaal 5. En check jezelf: heb je de waanzinnig belangrijke doelen te pakken?

3.3 Vat ieder van die geselecteerde onderdelen samen in een paar woorden

Bijvoorbeeld:

 • Top 3 speler voor onze doelgroep;
 • Groei naar marktleider;
 • Beste werkgever in onze branche.
3.4 Maak de Doelen meetbaar door er één of meerdere KPI’s aan toe te voegen

Zero Distance

Als jouw team verspreid werkt, weegt helderheid extra zwaar. Je ziet elkaar minder, dat vraagt een groter vertrouwen in en op elkaars bijdrage.

Geef daarom – in een “iedereen werkt vanuit huis” scenario – meer aandacht dan ooit aan helderheid.

En zodra je die helderheid met elkaar te pakken hebt, blij je heel dicht bij elkaar in de uitvoering. Zero distancing.

Daarmee doelen we op het elkaar goed betrekken bij het realiseren van de doelen. Denk aan teamleden die wekelijks inchecken met elkaar, voortgang delen, hulpvragen bespreken. Je beklimt de berg met elkaar, en je blijft bij elkaar in de buurt. Op zero distance. Zonder elkaar op de huid te zitten. Veilig dichtbij.

Met die helderheid, maak je maximaal gebruik van jouw Tijd en Talent. Zo krijg je met elkaar veel meer voor elkaar.

Maandelijks nieuws ontvangen?