Agile strategie

Blog | 01-02-2021

Van jaarlijkse oefening naar continu proces

Veranderingen volgden elkaar al sneller op. En nu zijn de kaarten nog eens stevig geschud door COVID-19.

Hoe zorg je dat je niet alleen vandaag wint? Maar ook morgen? En overmorgen?

Deloitte publiceerde onlangs samen met Kellogg School of Management een interessant onderzoek naar hoe grotere organisaties dealen met strategie. Ze bevroegen 100 Chief Strategy Officers naar hun kijk op strategie en gaven hun aanbevelingen. De onderzoekers vonden o.a. de volgende thema’s:

1. Disruptieve groei vinden is een uitdaging

70% van de strategiebazen ziet het vinden van groeidoorbraken als een kritieke succesfactor, slechts 13% gelooft dat zijn organisatie daartoe in staat is.

2. Winnen vraagt om technologie

Digitaal is de route. Maar slechts een kwart van de strategiebazen denkt dat hun organisatie het potentieel van technologie zoals e-commerce, analytics, AI benut.

3. Strategie als jaarlijkse oefening

Strategie staat bij 45% jaarlijks op de rol. Voor veel anderen – bijna 50%! komt strategie maar eens per twee of drie jaar langs. Maar de wereld verandert veel sneller dan hun het strategieproces van veel organisaties.

 

Strategie in een snel veranderende wereld

De auteurs van het genoemde onderzoek doen de volgende aanbevelingen:

1. Versterk de organisatie in het identificeren en benutten van disruptieve groeikansen

Veel organisaties zijn ingericht op volume, schaal, efficiëntie. Maar disruptieve groei begint met het systematisch verzamelen van signalen, het vormen van ideeën, experimenten en het ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen.

2. Omarm technologie

Duik erin en zoek actief naar technologie die bijdraagt aan productiviteits-sprongen, verbetering van de concurrentiepositie en het identificeren van groeikansen.

3. Maak van strategie een continu proces

De huidige strategieprocessen kosten teveel tijd en hebben te weinig waarde. Maak van strategie een continue activiteit.

 

Agile strategie volgens Zummit

In een snel veranderende wereld moet je permanent verbouwen met de winkel open. Om te winnen in zo’n dynamiek moet je én uitblinken in het uitvoeren van jouw strategie én tegelijkertijd speuren naar kansen en bedreigingen en daar op anticiperen. Niet één keer per jaar, maar continu.

Zummit’s methode van agile strategie-executie werkt zoals hier rechts afgebeeld.  Het is een dubbele loop van 2 aparte cycli, elk met hun eigen stappen en kenmerken. In de onderste loop vind je de cyclus van realisatie. De bovenste loop duidt de cyclus van signaleren en anticiperen.

Plan – Do – Check – Learn

De onderste loop, Plan – Do – Check – Learn, gaat over het realiseren van doelen. “Running the business”. Benoem jouw Why. Formuleer heldere lange termijn doelen. Kies effectieve KPI’s. Nodig teams uit initiatieven te bedenken. Nodig teamleden uit afspraken over hun bijdrage te maken, in gedrag en resultaat. En help teamleden hun bijdrage op tijd te leveren. Check regelmatig met elkaar in om voortgang te bespreken en elkaar vooruit te helpen.

Veel bekende executie-en groeimethodes zoals OKR, 4DX en Scaling-Up voorzien in die onderste loop. Maar in een snel veranderende omgeving heb je meer nodig.

Sense – Ideate – Experiment – Learn

Een organisatie heeft een mechanisme nodig om te borgen dat ze
organisatie relevant blijft, een cyclus waarin medewerkers “lezen” wat
er in de buitenwereld gebeurt en daar tijdig en goed op anticiperen of
reageren. Dat noemen we Anticiperen.

De bovenste loop, Sense – Ideate – Experiment – Learn,  gaat over het signaleren en anticiperen . “Changing the business”.

Ontwikkel de zintuigen van jouw organisatie. Stel alle medewerkers in staat signalen naar “naar binnen te brengen”. Stel medewerkers in staat elkaar makkelijk te bereiken om tot verbeter-ideeën te komen, (online) samen te werken. Mobiliseer de “wisdom of the crowd” in de organisatie. Met experimenteren ontdek je in welke mate een idee de gewenste verbetering brengt. Evalueer ze goed en bepaal of ze leiden tot nieuwe groeidoelen.

Realiseren én Anticiperen

De Zummit App stelt mensen in staat doelen te realiseren én te anticiperen op veranderingen in de buitenwereld. Het is jouw online kompas. Je ziet waar je staat, waar je heen wilt en wat je bij kunt dragen. Je moedigt elkaar aan, vraagt hulp waar nodig, biedt hulp waar je kan, deelt ideeën. Zo draait het niet meer om wat we van elkaar verwachten maar om wat we elkaar te bieden hebben. Zodat we er samen komen.

 

Volledig Rapport

Het volledige rapport van Deloitte en Kellog School of Management vind je hier: 2020 Chief Strategy Officer – Evolving the corporate strategy function for a world of disruptive change

Maandelijks nieuws ontvangen?