Incluzio

| 23-07-2020

We zijn supertevreden over het werken met Zummit. Het helpt ons enorm bij het realiseren van ons jaarplan.

Maarten Klapwijk, Directeur DeZorgCentrale.nl

Innovatie zorgorganisatie vergroot slagkracht met Zummit

Incluzio

Incluzio is actief in de zorg, de dienstverlening en het sociale domein. Drie werkterreinen die in elke buurt of wijk aanwezig zijn, maar nog nergens echt integraal aangepakt worden. Door het weghalen van de (financiële) schotten tussen zorg, dienstverlening en het sociale domein maakt Incluzio het beleid en de uitvoering veel efficiënter en effectiever. Dat is ook nodig. Het decentralisatiebeleid van het Rijk gaat samen met een forse korting op de budgetten. Tegelijkertijd dwingt de participatiewet gemeenten concrete resultaten te behalen in het creëren van werk en werkervaringsplekken. De integratie van taken zorgt bovendien voor een belangrijke toegevoegde waarde: zo kan Incluzio ook collectieve problemen aanpakken. En van elke buurt een betere buurt maken.

De ZorgCentrale.nl

De ZorgCentrale.nl is een nieuwe dienstverlener die voor en samen mét de zorgmarkt een integraal aanbod van diensten op het gebied van zorg op afstand ontwikkelt. Juist door alle technologische en organisatorische ontwikkelingen, staat vernieuwing daarbij centraal.

Succesvol vernieuwen

Maarten Klapwijk over aanleiding en aanpak Zummit.

Heldere doelstellingen, geactioneerd plan
Eind 2019 kwamen we in aanraking met Zummit. De voorgestelde oplossing bood ons een unieke kans om onze transformatie te vatten in een samenhangend plan en de uitvoering ervan transparant en met betrokkenheid van alle medewerkers te realiseren.

Heldere doelen
In een korte serie workshops met alle teams hebben we concrete doelen voor 2020 benoemd. We hebben een helder doel voor klantbeleving en specifieke groeidoelen voor onze Product Lifecycle Management en Augmented Reality oplossingen. Die doelen zijn nu voor iedereen inzichtelijk in de Zummit app. Ze geven de teams een duidelijke richting.

Korte termijn initiatieven
Teams vertalen die doelen naar korte termijn initiatieven. Dat was voor ons nieuw. Teamleden worden uitgedaagd heel concreet te benoemen aan welke zaken ze de komende periode werken om bij te dragen aan de doelen. Bovendien vertalen we die initiatieven nu in concrete acties. Dat verhoogt onze focus en het commitment van de teamleden.

Wekelijkse check-ins
We zijn gestart met wekelijkse stand-ups. Teamleden gebruiken de Zummit app om elkaar te updaten over hun voortgang. Tijdens de wekelijkse check-in bespreken ze via de app de status van hun initiatieven en afspraken en maken ze afspraken over hun bijdrage in de komende weken. Iedereen doet mee en draagt bij.

Maandelijks nieuws ontvangen?