Services

Customer Success

Zummit ontwikkelt doeltreffende software voor vooruitstrevende organisaties.
Maar we weten dat resultaat meer vraagt dan goed gereedschap.
Daarom doen we meer. We hanteren een bewezen aanpak waarmee we jouw resultaat borgen.
\ \

zo geleerd

De Zummit app is gebruiksvriendelijk, en effectief en zodat iedere medewerker snel in staat is bij te dragen aan het verhogen van de realisatie- en anticipatiekracht van jouw organisatie.

\ \

begeleiding van experts

Toegewijde experts helpen je met de ingebruikname van de app. Van de voorbereiding tot en met het levend houden. Daarbij leiden we vanaf het begin zoveel mogelijk jouw medewerkers op zodat je zo snel mogelijk zelfstandig resultaat boekt.

\ \

support

Zummit heeft een Customer Support team dat voor jouw organisatie klaar staat om vragen en opmerkingen te beantwoorden en verbetersuggesties aan te nemen zodat je plezierig kunt werken en wij samen groeien.

\ \

community

Bovendien kun je leren van en – als je dat leuk vindt – bijdragen aan een community zodat je met jouw team(s) groeit in realiseren en anticiperen.

\ \

Jouw rendement geborgd

Verder monitoren we samen continu jouw resultaat. Zo waken we op het rendement van jouw investering in Zummit.

Van Verkennen naar Blijvend Beter

Hier vind je een beeld van de reis die we maken met geïnteresseerde organisaties.
  • We starten met een korte verkenning waarin we samen vaststellen welke verbeterpotentie er voor jouw organisatie haalbaar is en hoe we die realiseren. We maken een voorstel op maat. Bij akkoord starten we de implementatie.
  • Vervolgens gaan we aan de slag met de Zummit app. We leggen jouw purpose, kernwaarden en ambities vast en zorgen voor de vertaling daarvan naar korte termijn doelen met medewerkers.
  • Zodra jouw team(s) thuis zijn in het werken met Zummit, werken we aan het identificeren van relevante ontwikkelingen in jouw markt en de vertaling daarvan naar verbeter ideeën en experimenten.
W W

verkennen

We doen een 0-meting om te kijken naar de verbindingen in jouw organisatie en de verbeterpotentie met Zummit zodat je goed weet wat een traject met Zummit gaat opleveren en wat het van jouw team(s) vraagt.

W W

realiseren

Je benoemt ambities, doelstellingen en gedragsafspraken. Je start met de Zummit App zodat iedere medewerker uitgenodigd wordt zijn bijdrage aan het totaal te benoemen en te werken aan de realisatie.

W W

anticiperen

Je gaat de behoeften van jouw klanten systematisch volgen. Je stelt medewerkers in staat hun inzichten met elkaar te delen en tot verbeterideeën te komen. Medewerkers starten experimenten om die ideeën te toetsen zodat je sneller en beter anticipeert op veranderingen in jouw doelgroep.

Hou mij op de hoogte

Hou mij op de hoogte

Neem contact op

Zummit is online software waarmee teamleden effectief samenwerken zodat iedereen mee kan doen en bedrijfsdoelen gerealiseerd worden.