Opgelijnd voor succes

Blog | 29-03-2021

Opgelijnd voor succes

Als je ambitieuze doelen wilt realiseren, krijg je met een eenvoudige natuurwet te maken: Alles telt, alles wat je doet én alles wat je laat. Helaas geeft slechts 50% van de medewerkers aan goed te weten wat er van hem/haar verwacht wordt (bron: Gallup). Hieronder vind je vijf praktische stappen waarmee je jouw team(s) oplijnt voor succes.

 

Meer dan 60% van tijd en talent blijft onbenut

Veel teams starten het jaar, kwartaal of maand zonder precies te weten wat ze voor elkaar willen krijgen en wat ieders aandeel daarin is.

Slechts 50% van de medewerkers aan goed te weten wat er van hem/haar verwacht wordt (bron: Gallup).  Als je op het punt staat samen de Mount Everest te beklimmen en dit is de score van jouw expeditieleden, zou je dan starten …?

De waan van de dag zorgt er wel voor dat iedereen het druk krijgt, er is altijd wat te doen. Maar wat als je heel veel van die dagen hebt? Dan werk je hard maar kom je nauwelijks dichter bij jouw doel. En op het moment dat je ziet dat je niet voldoende dichterbij jouw jaardoelen komt, is het vaak te laat er nog echt iets aan te doen.

Op die manier blijft meer dan 60% van tijd en talent onbenut. Zonde. En onnodig.

 

Verbinden

Het realiseren van een bedrijfsdoel vraagt doorgaans om een optelsom van vele kleine samenhangende stappen. Van allerlei collegae in verschillende teams. Hoe pak je dat aan?

Het magische woord: verbinden. Zorg dat iedereen vandaag doet wat nodig is om straks te zijn waar je met elkaar wilt zijn. Korter gezegd: verbind ieders activiteit aan het grote doel.

 

 

Als je de doelmatigheid van jouw team(s) wilt vergroten, moet je dus beter oplijnen. Door te borgen dat een groter percentage van jouw collegae op tijd de juiste bijdrage levert. Niet eenmalig, maar permanent.

Dat doe je met de volgende vijf praktische stappen:

  1. Stel doelen
  2. Benoem initiatieven
  3. Maak afspraken
  4. Overleg regelmatig
  5. Reflecteer periodiek

 

1. Stel doelen

Feit: Slechts 15% van de medewerkers kent de belangrijkste doelen.

Maak een levendige beschrijving van jouw bestemming met een Picture of Success*. Destilleer vervolgens de meest belangrijke doelen uit dat streefbeeld. Beperk jezelf. Twee tot drie sprekende doelen is meer dan genoeg. Zo mobiliseer je de kracht van focus.

Geef elk doel één of meerdere Key Performance Indicators *(succesmeters) mee met bijbehorende targets. Haal de horizon naar je toe door jaartargets te verkleinen tot kwartaaltargets.

Check jouw doelen met de volgende vraag: Als we deze doelen realiseren, bereiken we dan onze Picture of Success?

* Hier lees je hoe je met jouw team een pakkend streefbeeld maakt: Maak een Picture of Success

 

2. Benoem initiatieven

Feit: Meer dan 80% van de plannen is niet geactioneerd.

Nodig teams uit de Picture of Success en bedrijfsdoelen te bestuderen om vervolgens hun bijdrage aan de doelen specifiek te maken.

Maak hiervoor gebruik van team-initiatieven, activiteiten en projecten die het team onderneemt om bij te dragen. Zo vergroot je focus in de teams.

Check jouw initiatieven met de volgende vraag: Als we deze succesvol opleveren, dragen we dan voldoende bij aan de doelen en voortgang op de KPI’s?

 

3. Maak afspraken

Feit: Slechts 50% van de medewerkers weet wat er van hem/haar wordt verwacht.

Maak voor elk initiatief concrete afspraken met individuele teamleden over hun bijdrage aan dat initiatief. Maak bovendien collectief afspraken over het samenwerkingsgedrag dat nodig is om het initiatief tot een goed eind te brengen.

Zo kom je tot concrete teamplannen waarmee je eigenaarschap vergroot.

Check de gemaakte afspraken met de volgende vraag: Als we ons aan deze afspraken houden, leidt dat dan tot een succesvol initiatief?

 

4. Overleg regelmatig

Feit: Teams besteden te weinig tijd aan het concreet bespreken van voortgang.

Vraag teamleden wekelijks hun voortgang, feedback en ideeën te delen. Zo blijft iedereen verbonden en boek je voortgang. Breng daarom ritme in jouw organisatie met een hartslag, een permanente dialoog over Ambities, Gedrag en Voortgang.

Check voortgang met de volgende vraag: Als we in dit tempo werken, leveren we dan op tijd de afgesproken initiatieven op?

 

5. Reflecteer periodiek

Feit: Slechts 20% van de medewerkers vindt dat de organisatie goed reageert op veranderende behoeften 

In een snel veranderende wereld is de route naar een lange termijn doel vrijwel nooit een rechte lij. Zoom elke maand of 3 maanden uit, bekijk waar de onderneming staat versus de gekozen doelen, stel waar nodig de targets en prioriteiten voor de komende periode bij.

Communiceer de geleerde lessen en de prioriteiten voor de komende periode met de organisatie … en start weer bij 2. Zo blijf je op koers.

Check voortgang met de volgende vraag: Liggen we op koers om onze doelen te realiseren?

 

 

 

Maandelijks nieuws ontvangen?