Realiseren én Anticiperen

| 16-07-2020

Uitblinken in executie én anticiperen op verandering.

Permanent verbouwen terwijl de winkel open is. Robbert bedacht daarvoor de hier afgebeelde dubbele loop waar de App op gebaseerd is.

Plan – Do – Check – Learn

De onderste loop Plan – Do – Check – Learn gaat over het realiseren van doelen. “Running the business”. Benoem jouw Why. Formuleer heldere lange termijn doelen. Kies effectieve KPI’s. Nodig teams uit initiatieven te bedenken. Nodig teamleden uit afspraken over hun bijdrage te maken, in gedrag en resultaat. En help teamleden hun bijdrage op tijd te leveren. Check regelmatig met elkaar in om voortgang te bespreken en elkaar vooruit te helpen.

Veel bekende executie-en groeimethodes zoals OKR, 4DX en Scaling-Up voorzien in die onderste loop. Maar in een snel veranderende omgeving heb je meer nodig.

Sense – Ideate – Experiment – Learn

De bovenste loop Sense – Ideate – Experiment – Learn gaat over het anticiperen op verandering. “Changing the business”. Zummit stimuleert medewerkers om verbeterkansen te spotten en benutten. In effectieve meetings worden die besproken en waar nodig omgezet in acties, experimenten.

Realiseren én Anticiperen

De Zummit App stelt mensen in staat doelen te realiseren én te anticiperen op veranderingen in de buitenwereld. Het is jouw online kompas. Je ziet waar je staat, waar je heen wilt en wat je bij kunt dragen. Je moedigt elkaar aan, vraagt hulp waar nodig, biedt hulp waar je kan, deelt ideeën. Zo draait het niet meer om wat we van elkaar verwachten maar om wat we elkaar te bieden hebben. Zodat we er samen komen.

Dat is Getting There Together volgens Zummit.

Maandelijks nieuws ontvangen?