HR in een Connected Company

Blog | 07-12-2020

Onvoldoende wendbaarheid 

Consultancy bureau PA consulting voorspelde onlangs dat 1 op de 6 organisaties over vijf jaar niet meer bestaat. Die verdwijnen omdat ze niet in staat zijn tijdig in te spelen op de veranderende marktomstandigheden.

IBM en Josh Bersin onderzochten de afgelopen twee jaar honderden organisaties op hun HR functie.

Ze ontdekten 3 “fases” van HR:

  1. HR 1.0 teams, teams die zich richten op het in orde hebben van alle administratieve HR zaken;
  2. HR 2.0 teams, met meer aandacht voor het trainen en helpen van managers;
  3. HR 3.0 teams, waarin het team met design thinking innovatieve oplossingen bedenkt, transparantie aanbrengt en goede tools aandraagt.

De onderzoekers concluderen dat slechts bij 10% van de organisaties een HR 3.0 situatie is aangetroffen.

Dat is net zo interessant als schokkend:

  • 1 op de 6 organisaties binnen 5 jaar niet meer bestaat vanwege het onvermogen zich snel genoeg aan te passen.
  • Slechts 10% van de organisaties heeft een HR team dat helpt die wenbaarheid te realiseren.

Werk aan de winkel dus!

 

Duurzaam omgaan met medewerkers

De onderzoekers van IBM benoemen het belang van duurzame bemensing: het zijn mensen die de benodigde transformaties bedenken en succesvol maken. Het zijn mensen die wendbaarheid waarmaken. Het wordt tijd dat we mensen niet meer als “te tappen” resources zien, maar als een bron die goed verzorgd, beschermd en gevoed moet worden.

Zo’n – helaas- nieuwe kijk op HRM impliceert dat we voor een diverse en inclusieve bemensing moeten zorgen. Mensen met verschillende vaardigheden, talenten, visies en ideeën bij elkaar moeten brengen en ze de ruimte moeten geven om bij te dragen en vernieuwingen te bedenken.

Het betekent dat we medewerkers helderheid, veiligheid en vertrouwen moeten bieden.

 

“You can’t be on the outside what you aren’t on the inside”

Zummit ontwikkelt haar App vanuit een duidelijke visie op People Enablement: “Buiten blijven winnen = continu werken aan binnen.”

The Connected Company

Als de buitenwereld snel verandert, is het zaak goed verbonden te blijven met die veranderende klantbehoeftes. Om daar vervolgens goed op te anticiperen en inspelen. Met nieuwe producten, diensten, nieuwe kanalen, betere belevingen.

Tijdig anticiperen en inspelen vereist om een goed verbonden en uiterst wendbare binnenwereld. Een binnenwereld van hoog betrokken en vaardige medewerkers.

Medewerkers die weten wat er van ze wordt verwacht. Die met een hoge mate van autonomie kunnen handelen en de organisatie zo in het vereiste tempo verder brengen.

Een organisatie die haar werk op die manier organiseert noemen we Connected Company™.

 

Management te optimistisch

Veel organisaties blijken onvoldoende aandacht te besteden aan het ontwikkelen van hun wendbaarheid.

De eerder genoemde onderzoekers vonden een mogelijke oorzaak:

“The study finds a significant disconnect between what leaders and employees believe about how effectively companies are addressing these gaps. 74% of executives believe they have been helping employees to learn the skills needed to work in a new way. But just 38% of employees agree.”

 

HR 3.0 – 5 aandachtsgebieden

Werk aan de winkel dus.

Veel HR managers herkennen die noodzaak: meer dan tweederde van de bevraagde leidinggevenden ziet dat HR rijp is voor disruptie.

De eersten zijn al gestart, de best presterende bedrijven zijn al overtuigd. In deze bedrijven vind je 8 x meer HR leidinggevenden die deze vernieuwing aandrijven.

Deze vernieuwers blijken vijf factoren gemeenschappelijk te hebben in hun vernieuwing van de HR functie.

  1. Gepersonaliseerde medewerker beleving
  2. Skills als kern
  3. Data gedreven besluitvorming, gevoed door AI
  4. Agile werken
  5. Transparantie

 

HR 3.0 – 10 best practices

De onderzoekers bekeken wat de winnaars doen in de transformatie van hun HR functies. Bovendien scoorden ze deze op hun impact op de bedrijfsvoering. Zo kwamen ze tot de volgende 10 best practices:

 

1. Meet performance continue en transparant 

Zorg voor heldere doelen, een continue dialoog over performance en voldoende coaching.

 

2. Investeer in leiderschap

Een snel veranderende omgeving vraagt om ander leiderschapsgedrag en nieuwe skills. Selecteer de leiders bij wie die gedrag en skills in huis of ontwikkelbaar zijn. Investeer stevig in hun ontwikkeling.

 

3. Pas agile en design thinking toe 

Zorg dat je klaar bent om de organisatie te helpen agile te werken en design thinking toe te passen voor de continue vernieuwing.

 

4. Betaal naar prestaties en vaardigheden, eerlijk en transparant

Neem afscheid van het betalen naar dienstjaren. Betaal naar werkelijke bijdrage en bewezen skills.

 

5. Werk continu aan skill-building

Zowel leidinggevenden als uitvoerende medewerkers hebben baat bij continu leren.

Biedt ontwikkel- en groeikansen on the job en combineer die met “capability academies” om mensen zich verder te laten bekwamen in specifieke skills.

 

6. Ontwerp waardevolle ervaringen

Medewerkers, zeker de jongste generaties, verwachten een waardevolle en persoonlijke beleving in het contact met hun werkgever. Bied ze die persoonlijke be

leving en laat zien dat je daarin constant verbetering zoekt.

 

7. Moderniseer de HR IT tools

 

Veel van de huidige HR tools zijn gebaseerd op verouderde uitgangspunten.

Zorg dat je medewerkers tools biedt die past bij het gemak en de waarde van de Apps die ze privé gebruiken.

8. Pas inzichten  uit data-analyse toe

Maak en gebruik analyses van data om de performance van teams en mensen beter te begrijpen en besturen.

 

9. Begeleid en train de HR business partners

HR is de strategische adviseur en trusted partner van de organisatie die gewapend met data inzichten problemen oplost.

 

10. Zoek goed naar geschikt talent

Eigenlijk geen nieuw inzicht, maar wel een best practice: Top talent kan van nieuwe bronnen komen, blijf dus zowel binnen als buiten de organisatie zoeken om competitief te blijven.

 

Volledige rapport

Het volledige rapport van het IBM Institute for Business Value en Josh Bersin vind je hier: Accelarating the journey to HR 3.0

Maandelijks nieuws ontvangen?